فهرست شماره تلفن ها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

قبل از شماره ها می بایست 3612 را قرار داده و سپس شماره گیری نمایید.

 

مرکز تلفن درمانگاه 1001- 1000

 

                                                                                                                  

زیرزمین ـ طبقه   یک (همکف 7/10/98

طبقه 2   درمانگاه جراحی

طبقه 3   درمانگاه گوش وحلق  و بینی

رادیولوژی

1079

اتاق پانسمان

1011

اندسکوپی و کولونوسکوپی+ فایبرواسکن

1105

تاسیسات             

1080- 1070

اتاق پانسمان جراحی پلاستیک

1108

استربوسکوپی

1095

انتظامات ( حفاظت فیزیکی )

1111-1110

اتاق گچ

1011

اطلاعات

1060

اتاق عمل سرپایی

1036

دکتر محمدرضا عماد- دکتر اشرف

1027

خانم ضیغمی مسئول IT

1151

مسئول طبقه    (صبح  )

1209

تریاژ- مسئول طبقه/مشاوره پرستاری

1202

مسئول طبقه    (عصر )                            

1209

مسئول آزمایشگاه (دکتر شیرازی)

1221

اتاق تشکیل پرونده  ( دیابت) صبح دکتر عبدالهی

1107

کلینیک پیوند توانبخشی- بیهوشی

1176

آزمایشگاه پاتولوژی

1128

نوبت دهی و حسابداری پرسنل

1148

شنوایی  سنجی

1179

آزمایشگاه(زیرزمین)

1082-1133

 

 

مسئول طبقه( صبح)

1092

آزمایشگاه سیتوژنتیک

1084

دکتر امین نیاکان

1108

مسئول طبقه( عصر )

1101

آزمایشگاه رفرانس (مرجع)

1058

 

 

 

 

آزمایشگاه (دفتر)

1134-1133

پذیرش دکتر اقبال دکتر صفاریان و دکتر پورعباس

1016

 

 

آقای دهقانی (حراست)

2113

دکتر هاشمی

1099

تراکم استخوان

1097-1238

پذیرش دکتر ضیائیان - دکتر بهادر

1039

دکتر ایروانی

1099

مسئول انتظامات

1069

دکتر وحید زنگوری

1122

دکتر شیشه گر

1037

بایگانی (زیرزمین)

1081

 

 

دکتر کبودخانی

1096

بایگانی ( اتاق شماره 2 )

1196

دکترخضری - دکتر صفاریان-دکتر حق پناه

1113

دکتر جهاد

1181

بایگانی (مسئول)

1197

دکتر   جنتی- دکتر صفاریان-دکترمحمدجمالی

1121

دکتر خادمی

1178

تدارکات (امام رضا)

7709-7744

دکتر فرخی -دکتر پورعباس

1117

دکتر  جهان آبادی

1093

سونوگرافی

1192

دکتر مومن زاده- دکتر حمید نمازی

1215

دکتر نجاتی

1093

تجهیزات پزشکی( اقای عطاران)

1005

 دکتر  شفا- دکتر حقوقی-دکتر داسمه

1118

دکتر رامین نیکنام

1178

نوبت دهی

1040-1004

دکتر  شاهچراغی - دکتر مصباحی-دکتر امییان

1112

دکتر طیبه کاظمی

1095

نماینده بنیاد شهید

1009

دکتر حسین فرامرزی

1093

داروخانه

1130

دکتر قاضی نور-دکتر عرفانی-دکتر محمدی

1109

 

 

انبار                    

1083

دکتر   آریافر-دکتر ضیائیان-دکتر  ایرانی

1119

 

 

اتاق سرور

1199-1020

تفکیک ( آقای کشاورز)

1220

دکتر    بهادر- دکتر قدوسی

1120

ریاست و مدیریت درمانگاه

1230

دوربین  مداربسته

1224

دکتر  حقوقی-  دکتر داسمه-دکتر شفا

1116

کارگزینی- آقای بردبار

1223

 آقای تکبیری ( حسابداری درآمد)

1200

دکتر   وحید حسینی- دکتر عباسی- دکتر بلندپرواز- دکتر پایدار

1115

دفتر پرستاری

1087-1013

آقای استقلال (حسابداری  )

1132

منشی دفتر پرستاری

1266

پزشک خانواده  خانم دکتر عسکری

1142

دکتر اکرمی-دکتر زنگوری- دکترهادی نیاکان

1085

 

 

اتاق تفکیک قبض 

1008-1041

دکتر پورعباس- دکتر حمیدرضاعباسی-دکتر مردانی

1114

آبدارخانه

1144

حسابداری(آقای جعفری ) امام رضا

7716

دکتر مردانی-دکتر حسین زاده-دکتر قدوسی- دکتر تدین

1107

CSSD                     

1136

پذیرش 1

1010

 

 

امور عمومی و حقوقی و رسیدگی به شکایات { آقای میرزایی)

1155

پذیرش 3

1006

 

 

دفتر گروه نورولوژی

1065

پذیرش4                                           

1016

 

 

کلینیک کوهورت

1056

پذیرش6

1019

 

 

مسئول کلینیک کوهورت

1067

کلینیکهای  صبح

 

 

 

مهدکودک

5219

پذیرش دکتر شاهچراغی-  یورولوژی

1010

 

 

دفتر طبی بهداشت

1174

پذیرش اساتید جراحی پلاستیک

1010

 

 

داروسازی

1236

دکتر حجتی

1112

 

 

مدد کاری (خانم خراسانی)

1075

 

1114

 

 

مسجد درمانگاه

1043

دکتر مهدی حسینی دکتر خضری- دکتر شیرازی - دکتر آریافر

1113

 

 

پیشگامان سلامت(نوبت دهی تلفنی)

1265-1260

بانک صادرات    36474325

36121159

 

 

 

 

شیمی درمانی

1233-1066-1232

دکتر عبدالهی- دکتر معتضدیان

1215

 

 

بانک رفاه کارگران

21-36473119

 

 

 

 

لاندری

1235

دکتر رحمانیان

1115

 

 

پارکینگ

1189

کلینیک دیابت

1122

 

 

 

 

پذیرش کلینیک دیابت

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای تلفن درمانگاه شهید مطهری

                                                                                                   

طبقه 4 درمانگاه داخلی 3/12/98

طبقه 5 درمانگاه زنان و زایمان16/01/99

طبقه 6 درمانگاه چشم

اتاق تزریق خون-مسئول طبقه

1102

مسئول طبقه صبح

1217

اتاق لیزر

1620

 

 

اتاق آمادکی- مسئول طبقه عصر

1211

اتاق قطره

1604

بیوپسی CPCR-

1195

حسابداری

1207

بینایی سنجی

1607

 

 

دکتر ضیغمی(سه شنبه ها عصر)

1203

بایگانی

1601

حسابداری برادران

1190

دکتر اسدی-دکتر شیروا نی

1138

مسئول طبقه

1645

 

 

دکتر نجیب

0

عینکسازی

1671

شیمی درمانی        

11451164

 دکتر فرجی_دکتر پوردست

1141

دکتر آفرید

1613

تحقیقات  گوارش و کبد ( اتاق 11 )

1195

دکتر توانا

1139

 دکتر نوروززاده - دکتر  محمدرضاخلیلی

1614

کلینیک کبد ( اتاق 16 )

1104

دکتر زارعی دکتر مرادی

1137

دکتر   اوجی

1615

پذیرش 1

1046

 

دکتر عسکری

0

دکتر نوروززاده - دکتر معصومه  معصوم پور

1602

سونوگرافی  پستان

1015

دکتر معصومه  معصوم پور-دکتر عظیمی- دکتر جوهری

1615

پذیرش2                   

1048

اتاق مسئول کلینیک breast

1210

دکتر   نجابت-دکتر جمالی

1616

دکتر زمانی- دکتر  فلاحی

1167

جراحان کلینیک ( اتاق 7)

1198

دکتر   طالب نژاد دکتر اقتداری

1617

دکتر شنونده- دکتر وجدانی- دکتر نامداری

1163

پزشکان کلینیک

 ( اتاق 10  و 11 )

1141

   دکتر بامداد

1618

 دکتر سیوند زاده دکتر رسایی- دکتر اجتهادی

1161

دکتر عظمتی ( اتاق 8 )

1218

مرکز ساخت  داروهای سنتی

1640

دکتر  مقدمی- دکتر شیرین حقیقت

1160

دکتر برازجانی ( اتاق 9 )

1206

 

 

پذیرش 3

1050

دکتر جمالی   اتاق 5

1142

اتاق عمل   

1633

دکتر عسکریان مرخصی-

1165

لنف ادم اتاق 2و1

1208

عکس برداری قرنیه

1612

دکتر قیومی - دکتر اجتهادی

1168

اتاق بایگانی کلینیک breast

1022

بیومتری عکسبرداری چشم

1612

دکتررضوانی دکتر فلاحی- دکتر سیوندزاده

1170

 (اتاق 6 )

1203

حسابداری

1630

دکتر رمزی

1169

دکتر ثابت

1141

پذیرش  1 

1600

پذیرش 4

1053

دکتر نعمت الهی

1141

پذیرش 2

1644

دکتر تارا- + فلو گوارش

1124

پذیرش 1-  پذیرش زنان

1062-1061

پذیرش  3 

1666

دکتر فریباکریمی - دکتر شفیعی

1166

پذیرش2-  پذیرش  کلینیک مول و کولپوسکوپی و لیزر(شنبه و چهارشنبه صبح)

1204

پذیرش 4

1644

دکترمحرابی دکتر معصوم پور-

دکتر عزت زادگان

1175

پذیرش 3- دکتر ضیغمی(سه شنبه ها)وپذیرش بیماران غربالگری سرطان  پستان

1022

پذیرش 5

1655

پذیرش 5

1054

پذیرش 4- 5کلینیک breast ونوبت دهی اینده بیماران سرطان پستان وغربالکری سرطان

1194

 

 

دکتر محرابی- دکتر کاظم حسینی اصل-- دکتر ساعیان- دکتر میترا امینی

1187

اتاق 4

1025

 

 

دکتر علی عماد

1146

پذیرش 5

1030

 

 

دکتر پاک فطرت مجتبی کریمی

1143

پذیرش تومور (شنبه و چهارشنبه صبح )

1061

 

 

پذیرش 6

1057

 

 

 

 

- دکتر محمدکریمی- دکتر ترابی-

1149

 

 

 

 

دکتر علیزاده- دکتر حسینی اصل

1191

 

 

 

 

دکتر داورپناه- دکتر فتاحی

1127

 

 

 

 

دکتر داورپناه دکتر فرامرزی-

دکتر روانبد

1150