آدرس مجتمع : شیراز -  میدان نمازی - درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی  شهید مطهری

شماره تماس درمانگاه        07136121000

راهنمای آدرس مجتمع از روی نقشه

  tell.gif]راهنماي تلفن مجتمع تخصصي و فوق تخصصي شهيد مطهري شيراز

                     قبل از شماره ها ميبايست 3612 را قرار داده و سپس شماره گيري نماييد. 
 
 

زیرزمین ـ طبقه ۱

طبقه ۲ درمانگاه جراحی

طبقه ۳ درمانگاه گوش وحلق و بینی

رادیولوژی

۱۰۷۹

اتاق پانسمان

۱۲۰۹

اندسکوپی و کولونوسکوپی+ فایبرواسکن

۱۱۰۵

تاسیسات

۱۰۸۰- ۱۰۷۰

اتاق پانسمان جراحی پلاستیک

۱۱۰۸

استربوسکوپی

۱۰۹۵

اطلاعات

۱۱۱۱-۱۱۱۰

اتاق گچ

۱۰۱۱

اطلاعات

۱۰۶۰

اتاق عمل سرپایی

۱۰۳۶

دکتر محمدرضا عماد- دکتر اشرف

۱۰۲۷

دکتر عسکری(پزشک خانواده)

۱۰۴۵

مسئول طبقه (صبح )

۱۲۰۹

تریاژ

۱۲۰۲

مسئول طبقه (عصر ) (شنبه ها ۱۰۱۸)

۱۰۳۶

مسئول آزمایشگاه (دکتر شیرازی)

۱۲۲۱

اتاق تشکیل پرونده ( دیابت) صبح دکتر عبدالهی

۱۱۰۷

کلینیک پیوند توانبخشی- بیهوشی

۱۱۷۶

آزمایشگاه پاتولوژی

۱۱۲۸

نوبت دهی و حسابداری پرسنل

۱۱۴۸

شنوایی سنجی

۱۱۷۹

آزمایشگاه(زیرزمین)

۱۰۸۲-۱۱۳۳

   

مسئول طبقه( صبح)

۱۰۹۲

آزمایشگاه سیتوژنتیک

۱۰۸۴

دکتر امین نیاکان

۱۱۰۸

مسئول طبقه( عصر )

۱۱۰۱

آزمایشگاه رفرانس

۱۰۵۸

       

آزمایشگاه (دفتر)

۱۱۳۴

پذیرش دکترفرخی و دکتر پورعباس

۱۰۱۶

   

آقای شعبانی (حراست)

۲۱۱۳

دکتر هاشمی

۱۰۹۹

تراکم استخوان

۱۰۹۷

پذیرش دکتر ضیائیان - دکتر بهادر

۱۰۳۹

دکتر ایروانی

۱۰۹۹

مسئول انتظامات

۱۰۶۹

دکتر وحید زنگوری

۱۱۲۲

دکتر شیشه گر

۱۰۳۷

بایگانی (زیرزمین)

۱۰۸۱

دکتر رحمانیان

۱۱۲۱

دکتر کبودخانی

۱۰۹۶

بایگانی ( اتاق شماره ۲ )

۱۱۹۶

دکترخضری - دکتر صفاریان-دکتر حق پناه

۱۱۱۳

دکتر جهاد

۱۱۸۱

بایگانی (مسئول)

۱۱۹۷

دکتر جنتی- دکتر صفاریان-دکترمحمدجمالی

۱۱۲۱

دکتر خادمی

۱۱۷۸

تدارکات

۷۷۰۹-۷۷۴۴

دکتر فرخی -دکتر پورعباس

۱۱۱۷

دکتر جهان آبادی

۱۰۹۳

سونوگرافی

۱۱۹۲

دکتر مومن زاده- دکتر حمید نمازی

۱۲۱۵

دکتر نجاتی

۱۰۹۳

تجهیزات پزشکی( اقای عطاران)

۱۰۰۵

دکتر شفا- دکتر حقوقی-دکتر داسمه

۱۱۱۸

دکتر رامین نیکنام

۱۱۷۸

نوبت دهی

۱۰۴۰-۱۰۰۴

دکتر شاهچراغی - دکتر مصباحی-دکتر امییان

۱۱۱۲

دکتر طیبه کاظمی

۱۰۹۵

نماینده بنیاد شهید

۱۰۰۹

دکتر حسین فرامرزی

۱۰۹۳

داروخانه

۱۱۳۰

دکتر قاضی نور-دکتر عرفانی-دکتر محمدی

۱۱۰۹

   

انبار

۱۰۸۳

دکتر آریافر-دکتر ضیائیان-دکتر ایرانی

۱۱۱۹

   

اتاق سرور

۱۱۹۹-۱۰۲۰

   

دکتر فرانک بهرامی-دکتر قهرمانی

۱۱۱۸

پذیرش اساتید بیهوشی و توانبخشی

۱۰۳۱

دفتر امور خیریه سرطان جنوب

۱۲۲۰

پذیرش گوش و حلق و بینی

۱۰۳۸- ۱۰۳۵

آقای میرزایی

۱۱۸۰

دکتر بهادر- دکتر قدوسی

۱۱۲۰

ریاست و مدیریت درمانگاه

۱۲۳۰

دوربین مداربسته

۱۲۲۴

دکتر حقوقی- دکتر داسمه-دکتر شفا

۱۱۱۶

کارگزینی- آقای بردبار

۱۲۲۳

آقای تکبیری ( حسابداری درآمد)

۱۲۰۰

دکتر وحید حسینی- دکتر عباسی- دکتر بلندپرواز- دکتر پایدار

۱۱۱۵

دفتر پرستاری

۱۰۸۷-۱۰۱۳

آقای استقلال (حسابداری )

۱۱۳۲

منشی دفتر پرستاری

۱۲۶۶

   

دکتر اکرمی-دکتر زنگوری- دکترعبدالهی -دکترهادی نیاکان

۱۰۸۵

   

اتاق تفکیک قبض

۱۰۰۸-۱۰۴۱

دکتر پورعباس- دکتر حمیدرضاعباسی-دکتر مردانی

۱۱۱۴

آبدارخانه

۱۱۴۴

حسابداری(آقای جعفری )

۷۷۱۶

دکتر مردانی-دکتر حسین زاده-دکتر قدوسی- دکتر تدین

۱۱۰۷

CSR

۱۱۳۶

پذیرش ۱

۱۰۱۰

   

روابط عمومی آقای حدائق_ خانم حلیمی

۱۰۱۴

پذیرش ۳

۱۰۰۶

   

دفتر گروه نورولوژی

۱۰۶۵

پذیرش۴

۱۰۱۶

   

کلینیک کوهورت

۱۰۵۶

پذیرش۶

۱۰۱۹

   

مهدکودک

۵۲۱۹

کلینیکهای صبح

   
   

پذیرش دکتر شاهچراغی- یورولوژی

۱۰۱۰

   

دفتر طبی بهداشت

۱۱۷۴

پذیرش اساتید جراحی پلاستیک

۱۰۱۰

   

داروسازی

۱۲۳۶

دکتر حجتی

۱۱۱۲

   

دفتر کمیته فرهنگی

۱۰۲۹

۱۱۱۴

   

مسجد درمانگاه

۱۰۴۳

دکتر مهدی حسینی دکتر خضری- دکتر شیرازی - دکتر آریافر

۱۱۱۳

   

پیشگامان سلامت(نوبت دهی تلفنی)

۱۲۶۵-۱۲۶۰

بانک صادرات ۳۶۴۷۴۳۲۵

۳۶۱۲۱۱۵۹

   

شیمی درمانی

۱۲۳۳-۱۰۶۶-۱۲۳۲

دکتر عبدالهی- دکتر معتضدیان

۱۲۱۵

   

بانک رفاه کارگران

۲۱-۳۶۴۷۳۱۱۹

   

لاندری

۱۲۳۵

دکتر رحمانیان

۱۱۱۵

   

پارکینگ

۱۱۸۹

کلینیک دیابت

۱۱۲۲

   

مرکز تلفن بیمارستان نمازی

۸- ۵۹۵۴

پذیرش کلینیک دیابت

۱۰۱۹

   
   

   

راهنمای تلفن درمانگاه شهید مطهری

طبقه ۴ درمانگاه داخلی

طبقه ۵ درمانگاه زنان و زایمان

طبقه ۶ درمانگاه چشم

اتاق تزریق خون-مسئول طبقه

۱۱۰۲

مسئول طبقه صبح

۱۲۱۷

اتاق لیزر

۱۶۲۰

   

اتاق آمادکی- مسئول طبقه عصر

۱۲۱۱

اتاق قطره

۱۶۰۴

بیوپسی CPCR-

۱۱۹۵

اتاق لیزر

۱۲۱۷

بینایی سنجی

۱۶۰۷

   

حسابداری

۱۲۰۷

بایگانی

۱۶۰۱

حسابداری برادران

۱۱۹۰

دکتر اسدی(شنبه ها)

۱۲۱۸

مسئول طبقه

۱۶۴۵

   

دکتر نجیب

۱۱۳۷

عینکسازی

۱۶۷۱

شیمی درمانی

۱۱۴۵

دکتر ممتحن

۱۱۳۸

دکتر آفرید

۱۶۱۳

تحقیقات گوارش و کبد ( اتاق ۱۱ )

۱۱۹۵

دکتر عموئی - دکتر توانا

۱۱۳۹-۱۱۴۱

دکتر نوروززاده - دکتر محمدرضاخلیلی

۱۶۱۴

کلینیک کبد ( اتاق ۱۶ )

۱۱۰۴

دکتر زارعی

۱۱۳۷

دکتر اوجی

۱۶۱۵

پذیرش ۱

۱۰۴۶

دکتر اسدی (دوشنبه سه شنبه)

۱۱۳۸

   

سونوگرافی

۱۰۱۵

دکتر معصومه معصوم پور

۱۶۱۵

پذیرش۲

۱۰۴۸

اتاق مسئول کلینیک breast

۱۲۱۰

دکتر نجابت-دکتر جمالی

۱۶۱۶

دکتر زمانی- دکتر داورپناه

۱۱۶۷

جراحان کلینیک ( اتاق ۷)

۱۱۹۸

دکتر طالب نژاد دکتر اقتداری

۱۶۱۷

دکتر شنونده- دکتر وجدانی- دکتر زمانی دکتر سیوندزاده

۱۱۶۳

پزشکان کلینیک

( اتاق ۱۰ و ۱۱ )

۱۱۴۱

دکتر بامداد

۱۶۱۸

دکتر نظری نیا- دکتر محرابی- دکتر مقدمی-دکتر لیلا حسینی

۱۱۶۱

دکتر عظمتی ( اتاق ۸ )

۱۲۱۸

کلینیک طب سنتی

۱۶۴۰

دکتر مقدمی- دکتر دباغ منش

۱۱۶۰

دکتر برازجانی ( اتاق ۹ )

۱۲۰۶

   

پذیرش ۳

۱۰۵۰

دکتر ذاکری

۱۱۴۲

اتاق عمل

۱۶۳۳

دکتر عسکریان + فلو گوارش

۱۱۶۵

لنف ادم

۱۰۳۰-۱۲۰۸

عکس برداری قرنیه

۱۶۱۲

دکتر قیومی- دکتر فلاحی- دکتر اجتهادی

۱۱۶۸

اتاق بایگانی کلینیک breast

۱۰۲۲

بیومتری عکسبرداری چشم

۱۶۱۲

دکتر لنکرانی- دکتر حبیب آگهی -دکتر معینی

۱۱۷۰

(اتاق ۶ )

۱۲۰۳

حسابداری

۱۶۳۰

دکتر رمزی

۱۱۶۹

دکتر ثابت

۱۱۴۱

پذیرش ۱

۱۶۰۰

پذیرش ۴

۱۰۵۳

دکتر یاعلی

۱۱۴۱

پذیرش ۲

۱۶۴۴

دکتر محرابی- دکتر شمس

۱۱۲۴

پذیرش ۱- پذیرش زنان

۱۰۶۲-۱۰۶۱

پذیرش ۳

۱۶۶۶

دکتر کریمی دکتر شمس

۱۱۶۶

پذیرش۲- پذیرش کلینیک تومور(صبح)

۱۲۰۴

پذیرش ۴

۱۶۴۴

دکترشمس دکتر معصوم پور- دکتر عزت زادگان

۱۱۷۵

پذیرش ۳- دکتر ضیغمی

۱۰۲۲

پذیرش ۵

۱۶۵۵

پذیرش ۵

۱۰۵۴

پذیرش ۴- کلینیک breast

۱۱۹۴

 

دکتر ثاقب- دکتر پاک فطرت

دکتر میترا امینی

۱۱۸۷

لنف ادم اتاق ۲

۱۲۰۸

   

دکتر علی عماد دکتر بهروز مومنی

۱۱۴۶

لنف ادم اتاق ۱

۱۰۳۰

   

دکتر روزبه- دکتر ثاقب-دکتر رضوانی

۱۱۴۳

اتاق ۴

۱۰۲۵

   

پذیرش ۶

۱۰۵۷

       

دکتر دهقانی- دکتراجتهادی- دکتر حبییب آگهی

۱۱۴۹

 

     

دکتر علیزاده- دکتر حسینی اصل

۱۱۹۱

       

دکتر داورپناه- دکتر فتاحی

۱۱۲۷

   

دکتر داورپناه دکتر فرامرزی- دکتر شمس-

دکتر حسینی اصل دکتر مریم شفیعی

۱۱۵۰

   

       

       

       

       

       

         
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-4 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ