آدرس مجتمع : شیراز -  میدان نمازی - درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی  شهید مطهری

شماره تماس درمانگاه        07136121000

راهنمای آدرس مجتمع از روی نقشه

  tell.gif]راهنماي تلفن مجتمع تخصصي و فوق تخصصي شهيد مطهري شيراز

                     قبل از شماره ها ميبايست 3612 را قرار داده و سپس شماره گيري نماييد. 
 
 
 
مركز تلفن درمانگاه     1001-  1000                                                                                                                                      

طبقه زيرزمين ـ طبقه   1

طبقه 2  درمانگاه جراحي
طبقه 3 درمانگاه گوش وحلق  و بيني
راديولوژي
1079
اتاق پانسمان
1221
رياست درمانگاه
1230
تاسيسات             
1080
اتاق گچ- اتاق پانسمان جراحي پلاستيك
1209-1108
سوپروايزر              
1013-1087    
 
 
انبار                    
1083
اتاق عمل سرپايي- مسئول طبقه
1036
مسئول طبقه
1101
آزمايشگاه پاتولوژي
1128
اتاق تشكيل پرونده دفتر شركت خدماتي
1107
گفتاردرماني عصر
1096
آزمايشگاه(زيرزمين)
1082-1133
اندوسكوپي
1105
آبدارخانه
1144
آزمايشگاه سيتوژنتيك
1084
شنوايي سنجي
1179
 (مسئول خدمات)
1180
بايگاني (زيرزمين)
1081
پذيرش 1
11-1010
پذيرش 2
1031
آزمايشگاه (دفتر)
1134
پذيرش 3
1015-1013 
پذيرش 3
1038
اطلاعات                           
1111-1110
پذيرش4                                            
1016
پذيرش 4             
1035
بانك صادرات
1159
پذيرش6
1024-1023
  
بايگاني
1196
    
بايگاني (مسئول)
1197
    
تداركات
2-1041
    
سونوگرافي
1192
    
تجهيزات پزشكي
1005
    
    
نوبت دهي
1040-1004-1202
    
داروخانه
1130
    
  پذيرش طبي بهداشت
1126-1174
  
 آقاي تكبيري ( حسابداري درآمد)
1200
  
 
 
آقاي استقلال (حسابداري  )
1132
    
آقاي نصيرآبادي
1220
    
آقاي  كريمي (حسابداري)
     
كارشناس بيمه
1034
  
 
 
بيمه سينا
1006
 
 
 
 
كلينيك كاشت مو
1228
  
 
 
نوار مغز
1097
  
 
 
نوار عصب                    
1143-1147
  
 
 
نماينده بنياد شهيد
1009
  
 
 
مسئول انتظامات
1069
  
 
 
پاركينگ
1189
 
 
 
 
دفتر گروه نورولوژي
1065
  
 
 
داروسازي(زيرزمين)
1236
  
 
 
دفتر كميته فرهنگي
1229
  
 
 
      
                                                                                 

طبقه 4 درمانگاه داخلي

طبقه 5 درمانگاه زنان و زايمان

طبقه 6 درمانگاه چشم

اتاق تزريق خون-مسئول طبقه

1102

اتاق سيتوژنتيك(صبح)

1137

اتاق ليزر و قطره

1620

بيوپسي

1150

پذيرش پيشگيري از سرطان سينه

1194

بينايي سنجي

1607

شيمي درماني        

1145

CSR                     

1136

بايگاني

1601

CPCR

1162

حسابداري

1135

بيومتري- مسئول طبقه

1612

حسابداري خواهران

1127

اتاق آمادكي

1211

عينكسازي

1671

حسابداري برادران

1190

اتاق ليزر

1217

حسابداري

1630

پذيرش 1

1044   -1046

 

 

پذيرش  1 

1600

پذيرش 4

1053

پذيرش 1-  پذيرش زنان

1062-1061

پذيرش3  ( چشم )

1664

پذيرش 5

1054

پذيرش2-   پذيرش  كلينيك تومور

1204

پذيرش 4

1645-1644

پذيرش 6

1057

 

 

پذيرش 5

1666-1655

پذيرش 3

1050

 

 

پذيزش طب سنتي

1603

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-18 9:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ