ویزیت تمام وقت هیات علمی (کلیه بیمه ها + آزاد)
سهم بیمه (ریال )
سهم بیمه (ریال )
مبلغ ویزیت (ریال )
نوع ویزیت
ردیف
27600
64400
92000
عمومی
1
34500
161000
195500
متخصص
2
41400
193200
234600
فوق تخصص
3
41400
193200
234600
فلوشیپ
4
41400
193200
234600
متخصص روانپزشکی
5
49800
232400
282200
فوق تخصص روانپزشکی
6
ویزیت پزشکان نیمه وقت
 
سهم بیمه (ریال )
سهم بیمه (ریال )
مبلغ ویزیت (ریال )
نوع ویزیت
ردیف
27600
64400
9200
عمومی
1
34500
80500
115000
متخصص
2
41400
96600
138000
فوق تخصص
3
41400
96600
138000
فلوشیپ
4
41400
96600
138000
متخصص روانپزشکی
5
49800
116200
166000
فوق تخصص روانپزشکی
6
جدول تعرفه ویزیت اساتید درمانگاه شهید مطهری در سال 95
 
 
ویزیت پزشکان با سیستم ارجاع شهری
سهم بیمه (ریال )
سهم بیمه (ریال )
مبلغ ویزیت (ریال )
نوع ویزیت
ردیف
0
0
0
عمومی
1
11500
333500
345000
متخصص
2
11500
333500
345000
فوق تخصص
3
11500
333500
345000
فلوشیپ
4
11500
333500
345000
متخصص روانپزشکی
5
11500
333500
345000
فوق تخصص روانپزشکی
6
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-19 12:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ