شرح وظایف رابط طرح تکریم

رابط طرح تكريم : سركار خانم سعيده حيدريان
-       انجام هماهنگی های اجرائی طرح تکریم در هر واحد
-       توسعه و ترویج فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
-       بررسی موانع موجود و تدوین راه کارهای اجرایی جهت رفع آنها
-        بررسی و سنجش مستمر میزان رضایت مردم از نحوه ارائه خدمت و ارائه راهکارهای لازم به منظور افزایش سطح رضایت مندی مردم
-       ارائه راهکار برای تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مردم
-       نظارت بر اجرای طرح در واحدهای مربوطه
-       آگاه سازی مردم با حقوق و تکالیف خود در ارتباط با دستگاه دولتی
-        تهیه و تدوین گزارشات دوره ای از پیشرفت طرح در واحدهای مربوط
-       برگزاری جلسات طرح تکریم ارباب رجوع و ارسال صورتجلسات به دبیرخانه شورای تحول اداری دانشگاه
-       نظارت بر عملکرد بازرسین طرح تکریم و هدایت و هماهنگی فرایند بازرسی
-        برگزاری جلسات با بازرسین طرح به منظور تبادل نظر و ارائه راهنمائی های لازم در جهت هر چه بهتر انجام شدن طرح
-       ارزیابی عملکرد از واحدهای مربوط
-        اطلاع رسانی مناسب به مردم و دیگر دستگاه های اجرائی از طریق ارتباط مستمر با رسانه های گروهی در خصوص اقدامات برجسته و ارزنده و نحوه اجرای طرح تکریم در واحد مربوطه با هماهنگی روابط عمومی محترم دانشگاه
-       ارزیابی مستندات اجرائی شدن دستور العمل های طرح تکریم ارباب رجوع
-       انجام پروژه های علمی و کاربردی در زمینه تکریم مردم
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-30 13:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ