فلوچارت فرآيند SMS زدن به بيماران جهت تغييرات كلينيك دردرمانگاه شهيد مطهري

فلوچارت فرآيند اجراي دوره هاي آموزشي در درمانگاه شهيد مطهري

فلوچارت فرآيند برگزاري كلاس هاي آموزشي در درمانگاه شهيد مطهري

فلوچارت فرايند برنامه ريزي سالانه جهت كنترل عفونت با موضوع مشخص

فلوچارت فرآيند پاسخ دهي به نامه هاي ارسالي از طرف كمسيون پزشكي درمانگاه شهيد مطهري

فلوچارت فرايند تحويل و پاسخ دادن نامه هاي ارجاعي به دفتر مديريت در درمانگاه شهيد مطهري

فلوچارت فرايند تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان

فرآِيند جذب نيروي درماني مورد نياز درمانگاه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-30 18:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ