ليست بيمه هاي طرف قرارداد در درمانگاه شهيد مطهري
1-    تامين اجتماعي
2-   خدمات درماني (كارمندان دولت – ايرانيان – ساير اقشار- روستايي)
3- بيمه كميته امداد
4- بيمه صدا و سيما
5- شركت نفت
6- بيمه هواپيمايي


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-10 12:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ