رديف

نام

نام خانوادگي 

تخصص

1زهرهتوانامتخصص وجراح زنان و زايمان ونازايي-فلوشیپ جراحی لاپارسکوپی زنان
2صديقهعموئيمتخصص وجراح زنان و زايمان ونازايي فلوشیپ نازایی و ivf
3طاهرهپوردستمتخصص وجراح زنان و زايمان ونازايي
4افسونزارعيمتخصص وجراح زنان و زايمان ونازايي -فلوشيپ فوق تخصصي آي وي اف و جراحي لاپاراسكوپي
5 اعظمفرجیمتخصص وجراح زنان و زايمان ونازايي
6نسريناسديمتخصص وجراح زنان و زايمان ونازايي - فلوشيپ پرنيالوژي
7عالم تاجصمصامیمتخصص وجراح زنان و زايمان ونازايي - فلوشيپ نازايي
8فاطمه ساداتنجیبمتخصص وجراح زنان و زايمان ونازايي - فلوشيپ اونكولوژي
 9زهراشیروانیمتخصص و جراح زنان وزایمان ونازایی
 10مژدهممتحنمتخصص و جراحی زنان وزایمان ونازایی-فلوشیپ آنکولوژی زنان
11
شهریار
ضیغمی
متخصص جراح کلیه و مجاری ادرای و نازایی -فوق تخصص جراحی تومورهای کلیه - مثانه - پروستات  و بیضه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-28 21:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ