رديف

نام

نام خانوادگي 

تخصص

1امیررضامصباحیمتخصص ارتوپدي - جراحي استخوان و مفاصل
2امیررضاوثوقیمتخصص ارتوپدي - جراحي استخوان و مفاصل
3اميدرضامومن زادهمتخصص ارتوپدي - جراحي استخوان و مفاصل
4غلامحسينشاهچراغيمتخصص ارتوپدي - جراحي استخوان و مفاصل - فلوشیپ ارتوپدی کودکان
5حمید نمازیمتخصص ارتوپدي - جراحي استخوان و مفاصل - جراحی دست اعصاب محیطی
 6بابكپورعباسمتخصص ارتوپدي - جراحي استخوان و مفاصل - فلوشیپ ستون فقرات
7سید علیهاشمیمتخصص ارتوپدي - جراحي استخوان و مفاصل
8محمد علیعرفانیمتخصص ارتوپدي - جراحي استخوان و مفاصل - فلوشیپ ستون فقرات
9محمدرضاآذرپيرامتخصص ارتوپدي - فلوشیپ ارتوپدی کودکان
 موتاب سعیدسلوکیمتخصص ارتوپدي - جراحي استخوان و مفاصل 

کیوانرهبریمتخصص ارتوپدی
 جواددهقانمتخصص ارتوپدی
 سیدمحمد
طحامی
متخصص ارتوپدی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-10 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ