رديف

نام

نام خانوادگي 

تخصص

1مصباحجهادمتخصص و جراح گوش وحلق وبيني
2بيژنخادميمتخصص گوش و حلق وبيني - فلوشيپ جراحي سر و گردن
4سيدبصير هاشميمتخصص گوش و حلق وبيني - جراحی سروگردن - کاشت حلزون و شنوایی
5محمودشيشه گرمتخصص گوش و حلق وبيني - فلوشیپ جراحی گوش
6رضاكبودخانيمتخصص گوش وحلق وبيني - فلوشیپ جراحی سر و گردن
7كاميارايروانيمتخصص گوش وحلق وبيني ، فلوشیپ جراحی حنجره
 طیبهکاظمیمتخصص و جراح گوش وحلق وبيني

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-30 11:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ