طبقهنام   واحدشنبه
دومجراح اطفالدکتر بهادر
جراح عمومیدکتروحید حسینی -  دکتر بلند پرواز - دکترمجیداکرمی -دكترمرداني

 جراح مغزو اعصاب

دکترمسعودی -دکتر حسینعلی خلیلی
جراح قلب دکترقاضی نور - دکترجنتی
جراح  پلاستیک      دکتر اورانوس داسمه
جراح کلیهدکترحق پناه - دکتر شیرازی
ارتوپدی دکترمومن زاده - دکتر پورعباس - دكترهاشمي-  دکتر وثوقی -
 
سوم 
گوش وحلق وبینی دکتر خادمی - دکترجهاد
بیهوشیاساتید بیهوشی طبق برنامه ارسالی از بخش
توانبخشی 
داخلی عفونیدکتر حسین فرامرزی 
 داخلی غدددکتر جدی
چهار 
داخلی گوارشدکتر فتاحی - دکتر علیزاده - دکتر لنکرانی -

داخلی کلیهدکتر ثاقب
داخلی خوندکتررمزی - دکتروجدانی -دكتررضواني
داخلی غدد- دکترفریبا کریمی - دکترشمس
داخلی روماتولوژیدکتر حبیب آگهی
داخلی ریهدکترعلی عماد - دکترقیومی - دکترمحرابی
پزشکی اجتماعیدکترعسکریان - دكتر اميني
 داخلی عفونیدكتر مقدمی - دكتر داورپناه
پنجم 
زنان دکترعموئی - دکترکسرائیان -  دکتر زارعی - دکتر اسدی-دکترممتحن
ششم 
چشمدکترنجابت - دکترطالب نژاد-دکتر آفرید-دكترنوروززاده
 طب سنتي 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-1 15:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ