طبقهنام   واحدیکشنبه
دومجراح اطفال 
جراح عمومیدکتر ضیائیان - دکتر پایدار - دکتربنان زاده -دکترمحمدهادی نیاکان -دکتر کورش کاظی

 جراح مغزو اعصاب

 دکتررحمانیان - دکترخلیلی
جراح قلبدکترشفا
جراح  پلاستیک      دکتر غلامرضا معتضدیان
جراح کلیهدکتر خضری - دکتر مهدی حسینی
ارتوپدی دکتر نمازی - دکتر دهقاني - دکتر مصباحی -دکترعرفانی -دكتر سيدعلي هاشمي
 جراح عروق-
سوم 
گوش وحلق وبینی دکتركبودخاني - دکترشیشه گر -  دكترايرواني -  دکترکاظمی - دکترفرامرزی(صبح)
بیهوشیاساتید بیهوشی طبق برنامه ارسالی از بخش
توانبخشیدکتراشرف
 داخلی گوارشدکترنجاتی
چهار 
داخلی گوارشدکترفتاحی - دکترمعینی - دکتر سيوندزاده
داخلی کلیهدکترپاک فطرت- دکترعزت زادگان
داخلی خوندکتررمزی - دکتروجدانی - دکتردهقانی
داخلی غدددکترشمس - دكتر زماني
داخلی روماتولوژیدکتر نظری نیا
داخلی ریهدکترعلی عماد - دکتر فلاحی
پزشکی اجتماعیدکترعسکریان 
 داخلی عفونیدکترداورپناه -دكتر مقدمي
 داخلی دكتر محمد كريمي
پنجم 
زنان دکترتوانا - دکترکسرائیان - دكتر وفایی - دكتر نام آور- دکترممتحن
  

ششم 
چشم دکترآفرید -  دکترجمالی -دکتربامداد - دکتر خلیلی - دکتر اقتداری-دكترمعصوم پور
   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-24 13:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ