طبقهنام   واحدسه شنبه
دومجراح اطفالدکتر بهادر
جراح عمومی دکتر بلندپرواز-دکتر ضیائیان - دکترشمسایی - دکترفرانک بهرامی-دكترحسين زاده

 جراح مغزو اعصاب

دکتررحمانیان - دکتر نیاکان - دکتر سلطانی
جراح قلب دکترقاضی نور
جراح  پلاستیک      -
جراح کلیهدکترخضری
ارتوپدیدکترهاشمی - دكتر عرفاني - دکتر پورعباس-دکتركوثري- دکتروثوقی
سوم 
گوش وحلق وبینی دکترشیشه گر - دکترهاشمی - دکتر خادمی -  دکتركبودخاني
بیهوشیاساتید بیهوشی طبق برنامه ارسالی از بخش
توانبخشی  دکترروشن ضمیر
جراح کلیه-
چهار 
داخلی گوارشدکترفتاحی -  دکتراجتهادی- دکتر علیرضا سيوندزاده
دکتر حسینی اصل
داخلی کلیه دکترعزت زادگان -دکترثاقب
داخلی خوندکتررمزی - دکتردهقانی
داخلی غدددکترفریبا کریمی - دکترزمانی
داخلی روماتولوژیدکترحبیب آگهی
داخلی ریهدکترعلی عماد - دکترمحرابی
پزشکی اجتماعیدکترعسکریان 
 داخلی عفونیدکترمقدمی - دكترحسين فرامرزي
پنجم 
زنان  دکتر صمصامي - دكترنام اور -دکتر زارعي - دکترفرجی -دکتراسدی-دكتر شيرواني
 جراح کلیهدکتر ضيغمي
ششم 
چشمدکترنجابت -  دكتر آفريد - دکتر اقتداری - دکترنوروززاده-
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-17 14:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ