طبقهنام   واحددوشنبه
دومجراح اطفال 
جراح عمومیدکتر وحیدحسینی- دکتر مسعود امینی  - دکترعباسی -دکترآرمین امیریان -دكتر وحيد زنگوري

 جراح مغزو اعصاب

دکتر فرخی - دکتر صفاریان -دکترنیاکان - دكترمحمدجمالي
جراح قلبدکترجنتی - دكتر قاسم زاده
جراح  پلاستیک      دکترحقوقي - دکتر محمدی
جراح کلیهدکتر ایرانی
ارتوپدی دکتر مصباحی - دكتر مومن زاده
 جراح عروقدكتر قدوسي
سوم 
گوش وحلق وبینی دکترخادمی - دکتر ایروانی - دکترجهاد
بیهوشیاساتید بیهوشی طبق برنامه ارسالی از بخش
توانبخشی دکترمحمدرضاعماد
جراح کلیهدكترجهان ابادي
چهار 
داخلی گوارش دکتر لنکرانی - دکترعلیزاده
داخلی کلیهدکترثاقب
داخلی خوندکتررمزی - دکتردهقانی
داخلی غدددکترسوید - دکترفریبا کریمی - دکترزمانی -دكتر شمس
داخلی روماتولوژی دکتر نظری نیا - دکترشنونده
داخلی ریهدکترعلی عماد - دکترقیومی - دکترمعصوم پور
پزشکی اجتماعیدکترعسکریان 
 داخلی عفونیدکترمقدمی - دکترداورپناه
پنجم 
زنان دکترعموئی -  دکتر زارعی - دکترنجيب- دکتر توانا - دکتراسدی
دكتر پوردست
   
ششم 
چشمدکترطالب نژاد - دکترجمالی - دكتر بامداد 
   
 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-17 14:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ