طبقهنام   واحدچهارشنبه
دومجراح اطفال-
جراح عمومی دکتر عباسی -  دکترمجید اکرمی - دکترمردانی - دکترفرانک بهرامی - دکتر زنگوری - دكتر منصوريان

 جراح مغزو اعصاب

دکتر فرخی - دکترمسعودی
جراح قلبدکتر جنتی - دکترشفا
جراح  پلاستیک   
دکتر محمدی
جراح کلیهدکترخضری - دکتر محمدمهدی حسینی
ارتوپدیدکترشاهچراغی - دکتر نمازی
 جراح عروق
دکتر وثوقي
سوم 
گوش وحلق وبینیدکترشیشه گر -دکتر جهاد - دکترایروانی - دکتر طیبه کاظمی
بیهوشیاساتید بیهوشی طبق برنامه ارسالی از بخش
توانبخشی 
 داخلی گوارشدکتر نجاتی - دکترنیکنام
چهار 
داخلی گوارش دکتر حسینی اصل - دكتر اجتهادي
داخلی کلیهدکترثاقب (صبح بيمار ويزيت ميكنند)- دكتر شفيعي
داخلی خوندکتررمزی - دکتروجدانی -دکتررضوانی
داخلی غدددکترسوید -  دکترشمس - دکتردباغ منش
داخلی روماتولوژیدکترنظری نیا - دکترحبیب آگهی
داخلی ریهدکترمعصوم پور - دکترقیومی - دکترمحرابی -دکترمومنی
پزشکی اجتماعیدکترعسكريان
 داخلی عفونیدکترداورپناه
 داخلی دکترمحمد كريمي
پنجم 
زناندکتروفایی - دكترعموئي - دکترممتحن -دکتر نجیب -دكتر نام آور
   
ششم 
چشمدکتراوجی -  دکترطالب نژاد
   
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-19 13:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ