برنامه هفتگی پزشکان کلینیک عصر مجتمع تخصصی و فوق تخصصی شهید مطهری

طبقهنام واحدشنبهیک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 دوم
 
جراح اطفالدکتر بهادر  دکتر بهادر 
جراح عمومیدکتروحید حسینی -  دکتر بلند پرواز - دکتر مجید اکرمي -دكترمرداني
دکتر  محمدهادی نیاکان - دکتر ضیائیان - دکتر پایدار -دکتر بنان زاذه - کورش کاظمیدکتر وحیدحسینی - دکتر مسعود امینی -
دکتر عباسی - دکتر آرمین امیریان-دكتر دهقاني
دکتر بلندپرواز-دکتر ضیائیان - دکترشمسایی -دکترفرانک بهرامی
 دکتر عباسی - دکتر مجیداکرمی- دکترمردانی
دکترفرانک بهرامی - دکتر زنگوری - دكتر تدين
جراح مغز و اعصاب دکترمسعودی - دکتر حسینعلی خلیلیدکتررحمانیان
دکترخلیلی
دکتر فرخی - دکتر صفاریان -دکتر امین نیاکان -دكترمحمد جمالي
دکتررحمانیان
دکتر امین نیاکان-دکترسلطانی
دکتر فرخی - دکترمسعودی -دكتر كيوان اقبال
جراح قلبدکترجنتی -  دکترقاضی نور دکترشفادکترجنتی - دكتر قاسم زادهدکترقاضی نور  دکتر جنتی - دکترشفا
جراح پلاستیکدکتر اورانوس داسمه
 دکتر غلامرضا معتضدیاندکترحقوقي- دکتر محمدی دكتر عبدالهي-  دکتر محمدی -دكتردستگردي
جراح کلیهدکترحق پناه-دکتر شیرازیدکتر خضری -- دکتر محمدمهدی حسینیدکتر ایرانیدکترخضریدکترخضری - دکتر محمدمهدی حسینی
ارتوپدیدکتروثوقی - دکترمومن زاده - دکتر پورعباس - دكتر هاشمي
 دکتر نمازی- دکتر مصباحی - دکتر دهقاني دکترعرفانی -دكترسيدعلي هاشمي
دكتر مومن زاده -دکترمصباحی - دكتر عرفاني - دکتر پورعباس - دکتر وثوقی -دکتر كوثري- دكتر امينياندکترشاهچراغی - دکتر نمازی
جراح عروق  دكتر حسين زاده دکترقدوسي دكتر حسين زادهدكتر حامد قدوسي
      
   سوم         
 
گوش وحلق وبینیدکترخادمی  - دکتر جهاد

 دکترشیشه گر- دكتر ايرواني -دكتر كبود خاني -  دکتر طیبه کاظمی -دکترفرامرزی(صبح)دکترخادمی - دکتر ایروانی -دکتر جهاددکترخادمی-دكتر شیشه گر - دكترکبودخانی  دکترشیشه گر -  دکتر جهاد- دکترایروانی -دکترطیبه کاظمی
بیهوشی        اساتید بیهوشی طبق برنامه ارسالی از بخش
توانبخشی  دکتراشرفدکترمحمدرضاعماد  دکترروشن ضمیر 
 داخلی  
گوارش
  دکترنجاتی  دکترنجاتی - دکترنیکنام
جراح كليه  دكتر جهان آبادي  
داخلی غدد دکتر مرجان جدی
   دكترمرجان جدي 
داخلی عفونی دکترحسین فرامرزی    
 چهارم
 
 
داخلی گوارشدکتر فتاحی - دکتر لنکرانی -  دکتر علیزادهدکترفتاحی - دکترمعینی
  دکتر سيوندزاده
دکتر لنکرانی -دکتر علیزاده دکترفتاحی -  دکتراجتهادی - دکتر سيوندزاده
 
   دکتراجتهادی
داخلی کلیهدکتر ثاقبدکترپاک فطرت- دکترعزت زادگاندکترثاقب دکترعزت زادگان
دکترثاقب
دکترثاقب (صبح)-دكترشفيعي
داخلی خوندکتررمزی - دکتروجدانی- دكتررضواني
دکتررمزی - دکتروجدانی - دکتر دهقانیدکتررمزی - دکتردهقانیدکتررمزی - دکتر دهقانیدکتررمزی - دکتروجدانی - دکتررضوانی
داخلی غدددکترفریبا کریمی - دکترشمس-دکترشمس - دكتر زماني
 دکترفریبا کریمی - دکترزمانی - دكتر شمس
دکترفریبا کریمی - دکترزمانی دکترشمس
داخلی روماتولوژی دکترحبیب آگهی دکتر نظری نیا دکتر نظری نیا - دکترشنوندهدکترحبیب آگهیدکترنظری نیا - دکترحبیب آگهی -
داخلی ریهدکترعلی عماد - دکترقیومی - دکترمحرابیدکترعلی عماد - فلاحيدکترعلی عماد - دکترقیومی - دکترمعصوم پوردکترعلی عماد - دکترمحرابیدکترمعصوم پور - دکترقیومی - دکترمحرابی-دکترمومنی
پزشکی اجتماعیدکترعسکریان - دكترامينيدکترعسکریان  دکترعسکریاندکترعسکریان  دکترعسكريان
داخلی عفونیدكترمقدمی - دكترداورپناه
دكترداورپناه - دكتر مقدمي
دكترمقدمی -دكترداورپناهدكترحسين فرامرزي
دكترداورپناه
داخلی  دكترمحمدكريمي  دكترمحمدكريمي 
 پنجم
 
 
زنان دکترعموئی - دکترکسرائیان -  دکتر زارعی  - دکتر اسدی- دکترممتحن
 دکترتوانا - دکترکسرائیان  - دكتر وفایی - دكتر نام آور
دکترممتحن
دکتر زارعی - دکترتوانا - دکتر اسدی -دكترنجيب- دكتر پوردست
 دکتر صمصامي - دكترنام اور - دکتر اسدی-دکترفرجی-دکترزارعی-دكترشيرواني دکتروفایی  -دكترعمويي
دکترممتحن- دکتر نجیب-دکتر نام آور-دكترصمصامي
جراح کلیه   دکتر ضيغمي 
داخلی
  
   
ششم 
چشمدکترنجابت - دکترطالب نژاد - دکتر آفرید -  دكتر نوروززاده دکترآفرید - دکترجمالی -
دکتر بامداد-دکترخلیلی -دکتر اقتداری-دكترمعصوم پور
 دکترطالب نژاد - بامداد -دکترنجابت -  دكتر آفريد-دکترنوروززاده
دكتراقتداري
دکترطالب نژاد -دكترحسين جمالي-
 

 

 

 

  

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-1 15:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ