برنامه هفتگی پزشکان کلینیک عصر مجتمع تخصصی و فوق تخصصی شهید مطهری

طبقهنام واحدشنبهیک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 دوم
 
جراح اطفالدکتر بهادر  دکتر بهادر 
جراح عمومیدکتروحید حسینی -  دکتر بلند پرواز - دکتر مجید اکرمیدکتر  محمدهادی نیاکان - دکتر ضیائیان - دکتر پایدار -دکتر بنان زاذه - کورش کاظمیدکتر وحیدحسینی - دکتر مسعود امینی -
دکتر عباسی - دکتر آرمین امیریان-دكتر وحيد زنگوري
دکتر بلندپرواز-دکتر ضیائیان - دکترشمسایی -دکترفرانک بهرامی-دكتر حسين زاده
 دکتر عباسی - دکتر مجیداکرمی- دکترمردانی
دکترفرانک بهرامی - دکتر زنگوری
جراح مغز و اعصاب دکترمسعودی - دکتر حسینعلی خلیلیدکتررحمانیان
دکترخلیلی
دکتر فرخی - دکتر صفاریان -دکتر امین نیاکان -دكترمحمد جمالي
دکتررحمانیان
دکتر امین نیاکان-دکترسلطانی
دکتر فرخی - دکترمسعودی -
جراح قلبدکترجنتی -  دکترقاضی نور دکترشفادکترجنتی - دكتر قاسم زادهدکترقاضی نور  دکتر جنتی - دکترشفا
جراح پلاستیکدکتر اورانوس داسمه
 دکتر غلامرضا معتضدیاندکترحقوقي- دکتر محمدی   دکتر محمدی
جراح کلیهدکترحق پناه-دکتر شیرازیدکتر خضری -- دکتر محمدمهدی حسینیدکتر ایرانیدکترخضریدکترخضری - دکتر محمدمهدی حسینی
ارتوپدیدکتروثوقی - دکترمومن زاده - دکتر پورعباس - دكتر امينيان
 دکتر نمازی- دکتر مصباحی - دکتر دهقاني دکترعرفانی -دكترسيدعلي هاشمي
دكتر مومن زاده -دکترمصباحی دکترهاشمی - دكتر عرفاني - دکتر پورعباس - دکتر وثوقی -دکتر كوثري
دکترشاهچراغی - دکتر نمازی
جراح عروق   دکترقدوسي دكتر حامد قدوسي
      
   سوم         
 
گوش وحلق وبینیدکترخادمی  - دکتر جهاد
دکترهاشمی
 دکترشیشه گر- دكتر ايرواني -دكتر كبود خاني -  دکتر طیبه کاظمی -دکترفرامرزی(صبح)دکترخادمی - دکتر ایروانی -دکتر جهاددکترخادمی- دکترهاشمی - دكتر شیشه گر - دكترکبودخانی  دکترشیشه گر -  دکتر جهاد- دکترایروانی -دکترطیبه کاظمی
بیهوشی        اساتید بیهوشی طبق برنامه ارسالی از بخش
توانبخشی  دکتراشرفدکترمحمدرضاعماد  دکترروشن ضمیر 
 داخلی  
گوارش
  دکترنجاتی  دکترنجاتی - دکترنیکنام
جراح كليه  دكتر جهان آبادي  
داخلی غدد دکتر مرجان جدی
    
داخلی عفونی دکترحسین فرامرزی    
 چهارم
 
 
داخلی گوارشدکتر فتاحی - دکتر لنکرانی -  دكتر حسيني اصل - دکتر علیزادهدکترفتاحی - دکترمعینی
  دکتر حسینی اصل
دکتر لنکرانی -دکتر علیزاده دکترفتاحی -  دکتراجتهادی - دکتر سيوندزاده
 دکتر حسینی اصل
   دکتر حسینی اصل
دکتراجتهادی
داخلی کلیهدکتر ثاقبدکترپاک فطرت- دکترعزت زادگاندکترثاقب دکترعزت زادگان
دکترثاقب
دکترثاقب (صبح)-دكترشفيعي
داخلی خوندکتررمزی - دکتروجدانی
دکتررمزی - دکتروجدانی - دکتر دهقانیدکتررمزی - دکتردهقانیدکتررمزی - دکتر دهقانیدکتررمزی - دکتروجدانی - دکتررضوانی
داخلی غدددکترسوید - دکترفریبا کریمی - دکترشمسدکترسوید -دکترشمس - دكتر زماني
دکترسوید - دکترفریبا کریمی - دکترزمانی - دكتر شمس
دکترفریبا کریمی - دکترزمانیدکترسوید - دکترزمانی - دکترشمس
داخلی روماتولوژی دکترحبیب آگهی دکتر نظری نیا دکتر نظری نیا - دکترشنوندهدکترحبیب آگهیدکترنظری نیا - دکترحبیب آگهی -
داخلی ریهدکترعلی عماد - دکترقیومی - دکترمحرابیدکترعلی عماد - فلاحيدکترعلی عماد - دکترقیومی - دکترمعصوم پوردکترعلی عماد - دکترمحرابیدکترمعصوم پور - دکترقیومی - دکترمحرابی-دکترمومنی
پزشکی اجتماعیدکترعسکریان - دكترامينيدکترعسکریان  دکترعسکریاندکترعسکریان  دکترعسكريان
داخلی عفونیدكترمقدمی - دكترداورپناه
دكترداورپناه - دكتر مقدمي
دكترمقدمی -دكترداورپناهدكترمقدمی- دكترحسين فرامرزي
دكترداورپناه
داخلی    دكترمحمدكريمي
 پنجم
 
 
زنان دکترعموئی - دکترکسرائیان -  دکتر زارعی  - دکتر اسدی- دکترممتحن
 دکترتوانا - دکترکسرائیان  - دكتر وفایی - دكتر نام آور
دکترممتحن
دکترعموئی - دکتر زارعی - دکترتوانا - دکتر اسدی -دكترنجيب- دكتر پوردست
 دکتر صمصامي - دكترنام اور - دکتر اسدی-دکترفرجی-دکترزارعی-دكترشيرواني دکتروفایی  -دكترعمويي
دکترممتحن- دکتر نجیب-دکتر نام آور
جراح کلیه   دکتر ضيغمي 
داخلی
  دكترمحمدكريمي
   
ششم 
چشمدکترنجابت - دکترطالب نژاد - دکتر آفرید -  دكتر نوروززاده دکترآفرید - دکترجمالی -
دکتر بامداد-دکترخلیلی -دکتر اقتداری-دكترمعصوم پور
 دکترطالب نژاد - دکترجمالی  - بامداد -دکترنجابت -  دكتر آفريد-دکترنوروززاده -دکتراقتداری-
دکترطالب نژاد
 

 

 

 

  

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-17 14:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ