برنامه هفتگی پزشکان کلینیک عصر مجتمع تخصصی و فوق تخصصی شهید مطهری

طبقهنام واحدشنبهیک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 
 
اول
متخصص داخلی دکترروزبه مرتضوی دکتروحید محمد کریمی   دکترروزبه مرتضوی دکتروحید محمد کریمی  
متخصص قلب     
 دوم
 
جراح اطفالدکتر بهادر  دکتر بهادر 
جراح عمومیدکتروحید حسینی -  دکتر بلند پرواز - دکتر مجید اکرمیدکتر  محمدهادی نیاکان - دکتر ضیائیان - دکتر پایدار -دکتر بنان زاذه - کورش کاظمیدکتر وحیدحسینی - دکتر مسعود امینی -
دکتر عباسی - دکتر آرمین امیریان
دکتر بلندپرواز-دکتر ضیائیان - دکترشمسایی -دکترفرانک بهرامی-دكتر منصوريان
 دکتر عباسی - دکتر مجیداکرمی- دکترمردانی
دکترفرانک بهرامی - دکتر زنگوری
جراح مغز و اعصاب دکترمسعودی - دکتر حسینعلی خلیلیدکتررحمانیان
دکترخلیلی
دکتر فرخی - دکتر صفاریان -دکتر امین نیاکان -دكترمحمد جمالي
دکتررحمانیان
دکتر امین نیاکان-دکترسلطانی
دکتر فرخی - دکترمسعودی -
جراح قلبدکترجنتی -  دکترقاضی نور دکترشفادکترجنتی - دكتر قاسم زادهدکترقاضی نور  دکتر جنتی - دکترشفا
جراح پلاستیکدکتر اورانوس داسمه
 دکتر غلامرضا معتضدیاندکترحقوقي- دکتر محمدی   دکتر محمدی
جراح کلیهدکترحق پناه-دکتر شیرازیدکتر خضری -- دکتر محمدمهدی حسینیدکتر ایرانیدکترخضریدکترخضری - دکتر محمدمهدی حسینی
ارتوپدیدکتروثوقی - دکترمومن زاده - دکتر پورعباس - دكتر آذرپيرا دکتر نمازی- دکتر مصباحی - دکتر آذرپیرا - دکترعرفانی -دكترسيدعلي هاشمي
دكتر مومن زاده -دکترمصباحی دکترهاشمی - دكتر عرفاني - دکتر پورعباس - دکتر وثوقی -دکتر دهقان
دکترشاهچراغی - دکتر نمازی
جراح عروق   دکترمحمدرضا رادپی دكتر حامد قدوسي
      
   سوم 
گوش وحلق وبینیدکترخادمی  - دکتر جهاد
دکترهاشمی
 دکترشیشه گر- دكتر ايرواني -دكتر كبود خاني -  دکتر طیبه کاظمی -دکترفرامرزی(صبح)دکترخادمی - دکتر ایروانی -دکتر جهاددکترخادمی- دکترهاشمی - دكتر شیشه گر - دكترکبودخانی  دکترشیشه گر -  دکتر جهاد- دکترایروانی -دکترطیبه کاظمی
بیهوشی        اساتید بیهوشی طبق برنامه ارسالی از بخش
توانبخشی  دکتراشرفدکترمحمدرضاعماد  دکترروشن ضمیر 
 داخلی  
گوارش
  دکترنجاتی  دکترنجاتی - دکترنیکنام
جراح كليه  دكتر جهان آبادي  
داخلی غدد دکتر مرجان جدی
    
داخلی عفونی دکترحسین فرامرزی    
 چهارم 
داخلی گوارشدکتر فتاحی - دکتر لنکرانی -  دكتر حسيني اصل - دکتر علیزادهدکترفتاحی - دکترمعینی
  دکتر حسینی اصل
دکتر لنکرانی -دکتر علیزاده دکترفتاحی -  دکتراجتهادی - دکتر سيوندزاده
 دکتر حسینی اصل
   دکتر حسینی اصل
دکتراجتهادی
داخلی کلیهدکتر ثاقبدکترروزبه - دکترپاک فطرت- دکترعزت زادگاندکترروزبه - دکترثاقبدکترروزبه - دکترعزت زادگان
دکترثاقب
دکترروزبه (صبح)-دكترشفيعي
داخلی خوندکتررمزی - دکتروجدانی
دکتررمزی - دکتروجدانی - دکتر دهقانیدکتررمزی - دکتردهقانیدکتررمزی - دکتر دهقانیدکتررمزی - دکتروجدانی - دکتررضوانی
داخلی غدددکترسوید - دکترفریبا کریمی - دکترشمسدکترسوید - دکتردباغ منش - دکترشمس - دكتر زماني
دکترسوید - دکترفریبا کریمی - دکترزمانی - دكتر شمس
دکتردباغ منش - دکترفریبا کریمی - دکترزمانیدکترسوید - دکترزمانی - دکترشمس - دکتردباغ منش
داخلی روماتولوژی دکترحبیب آگهی دکتر نظری نیا دکتر نظری نیا - دکترشنوندهدکترحبیب آگهیدکترنظری نیا - دکترحبیب آگهی -
داخلی ریهدکترعلی عماد - دکترقیومی - دکترمحرابیدکترعلی عماد - فلاحيدکترعلی عماد - دکترقیومی - دکترمعصوم پوردکترعلی عماد - دکترمحرابیدکترمعصوم پور - دکترقیومی - دکترمحرابی-دکترمومنی
پزشکی اجتماعیدکترعسکریان - دكترامينيدکترعسکریان  دکترعسکریاندکترعسکریان  دکترعسكريان
داخلی عفونیدكترمقدمی - دكترداورپناه
دكترداورپناهدكترمقدمی -دكترداورپناهدكترمقدمی- دكترحسين فرامرزي
دكترداورپناه
 پنجم
 
 
زنان دکترعموئی - دکترکسرائیان -  دکتر زارعی  - دکتر اسدی- دکترممتحن
 دکترتوانا - دکترکسرائیان  - دكتر وفایی - دكتر نام آور
دکترممتحن
دکترعموئی - دکتر زارعی - دکترتوانا - دکتر اسدی -دكترنجيب
 دکتر صمصامي - دكترنام اور - دکتر اسدی-دکترفرجی-دکترزارعی-دكترشيرواني دکتروفایی  -دكترعمويي
دکترممتحن- دکتر نجیب-دکترپوردست-دکتر نام آور
جراح کلیه   دکتر ضيغمي 
داخلی عفونی دكترمقدمی   
ششم 
چشمدکترنجابت - دکترطالب نژاد - دکتر آفرید -  دكتر نوروززاده دکترآفرید - دکترجمالی -
دکتر بامداد-دکترخلیلی -دکتر اقتداری-دكترمعصوم پور
 دکترطالب نژاد - دکترجمالی  - بامداد -دکترنجابت -  دكتر آفريد-دکترنوروززاده -دکتراقتداری-دکتراوجی (2هفته اول هر ماه)
دکتراوجی - دکترطالب نژاد
 

 

 

 

  

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-21 13:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ