·       آیا میدانید : کندی و تاخیر در اجرای درخواست قانونی ارباب رجوع تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : عدم حضور کارمند در محل کار و معطل شدن بی دلیل ارباب رجوع تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : کم دقتی و سهل انگاری در انجام درخواست یا اجرای مقررات تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : تبعیض بین مراجعان مختلف در انجام مقررات تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : بداخلاقی و برخورد ناشایست با ارباب رجوع تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : ارجاع غیر ضروری کار به مکان یا زمان دیگر تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : عدم رعایت صداقت و شفافیت در انجام درخواست تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : اجرای ناقص ضوابط قانونی یا نادیده گرفتن برخی از آنها تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : خیانت در امانت از بیل افشای اسرار مراجعه کننده یا از بین بردن سوابق و مدارک پرونده و... تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : عدم رعایت مفاد آیین نامه مرخصی تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : عدم ثبت زمان ورود و خروج به محل کار تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : جابجایی اعتبارات یا هزینه کرد آنها بر خلاف ضوابط بودجه تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : پرداخت حق الزحمه برخی کارکنان غیر رسمی از محل غیر مجاز تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : خروج غیر مجاز پرونده اداری از محل کار و نگهداری آن در منزل تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : فروش وسایل اسقاطی اداره بدون کسب مجوز و طی مراحل قانونی تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : اشتغال به تحصیل در دانشگاه در ساعات اداری بدون کسب مجوز لازم تخلف اداری محسوب میشود.
·       آیا میدانید : تمدید غیر مجاز قرارداد اجاره اموال دستگاه بدون برگزاری مجدد مزایده تخلف اداری محسوب میشود.                        
  کمیته سلامت اداری
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-21 7:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ