معرفی واحد

 oamal.jpg]

خدمات جراحی با بی حسی موضعی از جمله : انواع بیوپسی از پستان وغدد لنفاوی ، فیشرکتومی ، هموتروئید کتومی ساده ، را بر باند ( لیگاتور هموتروئید داخلی ) نمونه برداری از عضله ، تمپورال آرتری ، نمونه برداری بافت نرم عمیق ، بیوپسی از ضایعات بدخیم ، انواع FNA ( بیوپسی با سوزن ) ، برداشتن ضایعات پوستی و میخچه ، عمل کیست پیلونیدال ، عمل CTS دست ، اکسزیون و درناژ آب ، اکسزیون گانکلیون مچ دست ، اکسزیون سباسه های عفونی و غیر عفونی .

فرایند انجام عمل سرپایی 

برنامه کار واحد

روندکار پذیرش

  همه روزه از ساعت 14 تا 24 بجز روزهای پنجشنبه و جمعه 
 در صورت درخواست پزشک جهت انجام عمل جراحی سرپایی :
  • نوبت جهت عمل جراحی داده میشود .
    مراجعه به پذیرش اتاق عمل و زدن کد مربوط در دفترچه بیمه .
    مراجعه به حسابداری .
    تحویل قبض حسابداری به پرستار اتاق عمل .
 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-6 15:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ