معرفی واحد

radio.jpg] 

این واحد یکی از فعالترین مراکز رادیولوژی در استان
می باشد که به طور متوسط درهر شیفت کاری
پذیرای 150 بیمار می باشد.این مرکز با 2 دستگاه
رادیوگرافی فعالیت می کند که یکی از دستگاه ها
دیجیتال (DDR ) می باشد که باعث افزایش
چشمگیر در سرعت و کیفیت عکسبرداری می گردد .
در این مرکز تمام رادیوگرافیهای سر و گردن و اندام
فوقانی ، قفسه سینه ، لگن و شکم به استثای
رادیوگرافی های رنگی انجام میگیرد . 

برنامه کار واحد

روندکار پذیرش

 
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 و سه شنبه - چهارشنبه صبح پذیرای بیماران محترم می باشد .
 

بخش مامو گرافی :
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 پذیرای بیماران محترم می باشد .
 

 
mamo.jpg
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-6 15:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ