معرفی واحد

 azm.jpg]
 این داروخانه همه روزه بجز روزه های پنج شنبه و تعطیلات، صبحها از ساعات 12-8 و بعدار ظهر ها از ساعت 21:30 - 14  آماده خدمات رسانی به بیماران محترم می باشد.این داروخانه دارای لابراتواری می باشد كه در این لابراتوار داروهای تركیبی اعم از پماد، كرم، لوسیون، محلولهای موضعی، محلولهای خوراكی و با بهترین كیفیت و زیر نظر اساتید دانشكده داروسازی تهیه، بسته بندی و در اسرع وقت تحویل بیمار می گردد. بعلاوه برحسب نیاز و سفارش پزشكان محترم فراورده هایی نظیر كپسول و یا قرص نیز فرموله شده، در اختیار بیماران محترم قرار می گیرد. همچنین در زمینه همكاری در طرح های تحقیقاتی پزشكان محترم، سفارش، تهیه و در اختیار قرار دادن داروهای مورد نیاز پزشكان محترم از دیگر مواردی است كه در این داروخانه صورت
می گیرد.

برنامه کار واحد

روندکار پذیرش

 همه روزه بجز روزه های پنج شنبه و تعطیلات

پس از ورود بیمار به داروخانه نسخه دارویی وی توسط یكی از تكنسین های داروخانه بررسی و در نوبت نسخه پیچی قرار می گیرد. دارو توسط دیگر تكنسین دارویی آماده و جهت قیمت گذاری تحویل تكنسین سـوم می گردد و نهایتاً پس از درج قیمت، دارو به قسمت پیشخوان كه اینترن داروسازی و یا عضو هیئت علمی قرار دارد می رسد، در این مرحله بیمار به پیشخوان فراخــوانده می شــود و قبــض پرداخت وجه دارو تحـویل وی می گردد. پس از پرداخت وجه دارو به صندوق داروخانه و ممهور شدن قبض به مهر دریافت شد، فرد دوباره به پیشخوان بر می گردد و مسئول فنی (اینترن داروسازی و یا عضو هیئت علمی ) توضیحات لازم در مورد دارو را به وی ارائه می دهد و داروهای فرد به همراه دفترچه درمانی (و در صورت نسخه آزاد اصل نسخه پزشك) تحویل بیمار می گردد بعلاوه مبلغ دریافتی از بیمار نیز روی برگ رونوشت دفترچه  یا اصل نسخه آزاد درج و به مهر داروخانه و مسئول فنی مربوطه ممهور می گردد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ