معرفی واحد

kolie.jpg] 
در این کلینیکبیمارانی که از کلیه آنها نمونه برداری شده است ویزیت میشوند.
همچنین ویزیت بیماران مرخص شده از بخش کلیه و کلینیک سرپایی و بیماران دیالیز صفاقی مداوم و جمع آوری اطلاعات آنها در این واحد انجام میگیرد
برنامه کار واحد

روندکار پذیرش


 
  
1-تعیین نوبت
2-مراجعه به اتاق پزشک براساس نوبت
3-همکاری پرستار بخش با پزشک در
صورت لزوم در اتاق معاینه یا اتاق پزشک 
4-تعیین نوبت بعدی برای بیمار در صورت لزوم


 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-6 15:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ