معرفی واحد

ghodad1.jpg] 
در این کلینیکبیمارانی که دارای بیماریهای غدد درون ریز شامل بیماریهای غده هیپوفیز تیروئید غدد فوق کلیوی-اختلالات غدد جنسی و بیماریهای متابولیک مانند اختلالات قند خون چربیخون - اختلالات کلسیمو استخوان می باشندمراجعه و مورد درمان قرار میگیرند .
برنامه کار واحد

روندکار پذیرش


 
  

بیماران غدد بستری در بخش پس از ترخیص از بخش مربوطه نوبت کلینیک غدد به آنها داده میشود.

 

 


 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-6 15:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ