آزمايش هاي زير مجموعه : تجزيه ادرار

نام آزمايشزمان نمونه گيريزمان پاسخ دهي
URINE MACROSCOPY7:30تا 11 صبح و 15تا 17 عصرساعت 19 هر روز
urinalysis7:30 تا 11 صبح  و 15تا 17 عصرساعت 19 هر روز
URINE REDUCING SUBSTANCE7:30تا 11 صبح و 15تا 17 عصرساعت 19 هر روز
P.K.U7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرساعت 19 هر روز
BENCE JONES PROTEIN7:30تا 11 صبح و 15تا 17 عصرساعت 19 هر روز
URINE PROTEIN7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرساعت 19 هر روز
UROBILLINOGEN7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرساعت 19 هر روز
PREGNANCY TEST7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرساعت 19 هر روز
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-6 15:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ