آزمايش هاي زير مجموعه : ايمن شناسي
 
نام آزمايشزمان نمونه گيريزمان پاسخ دهي
TOXO PLASMA (lgm-lgg)7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصر2 هفته يكبار
LISTERIA7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصر2 هفته يكبار
A.N.A7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصر2 هفته يكبار
α1.ANTITRYPSIN7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصرحداكثر يكهفته بعد
CMV (LgG-LgM)7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصرحداكثر يكهفته بعد
C37:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصر48ساعت بعد
C47:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصر48ساعت بعد
LgA7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصر48ساعت بعد
 LgG7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصر48ساعت بعد
LgM7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصر48ساعت بعد
LGE7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصر48ساعت بعد
L.E.P7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصرحداكثر يكهفته بعد
CEA7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصرهر ماه يكبار
CH507:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصرهر ماه يكبار
CHLAMYDIA(lgg-lgm)7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصرهر ماه يكبار
CA1257:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصرهر ماه يكبار
CA 19-97:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصرهر ماه يكبار
HSV7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصرهر ماه يكبار
A.N.C.A7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصر2 هفته يكبار
ALPHA FETO PROTEIN7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصر2 هفته يكبار
H.PYLORI7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصر2 هفته يكبار

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-6 15:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ