آزمايش هاي زير مجموعه : هورموني

نام آزمايش

زمان نمونه گيري

زمان پاسخ دهي
TSH7:30 تا 11صبح و 15تا 19عصر2 هفته يكبار
T47:30 تا 11صبح و 15تا 19عصر2 هفته يكبار
 T37:30 تا 11صبح و 15تا 19عصر2 هفته يكبار
T3 UPTAKE7:30 تا 11صبح و 15تا 19عصر2 هفته يكبار
FSH7:30 تا 11صبح و 15تا 19عصر2 هفته يكبار
LH7:30 تا 11صبح و 15تا 19عصر2 هفته يكبار
PROLACTIN7:30 تا 11صبح و 15تا 19عصر2 هفته يكبار

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-6 15:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ