آزمايشات زير مجموعه : آزمايشات ادرار
 
نام آزمايشزمان نمونه گيريزمان پاسخ دهي
URINE URIC ACIDساعت 7:30 الي 10 هر روزساعت 19 روز تحويل نمونه
URINE PROLACTINساعت 7:30 الي 10 هر روزساعت 19 روز تحويل نمونه
URINE caساعت 7:30 الي 10 هر روزساعت 19 روز تحويل نمونه
URINE PHساعت 7:30 الي  10 هر روزساعت 19 روز تحويل نمونه
URINE cr7:30 تا 11 صبح و 15تا 17 عصرساعت 19 روز تحويل نمونه
URINE naساعت 7:30 الي 10 هر روزساعت 19 روز تحويل نمونه
URINE kساعت 7:30 الي 10 هر روزساعت 19 روز تحويل نمونه
URINE volساعت 7:30 الي 10 هر روزساعت 19 روز تحويل نمونه
URINE clساعت 7:30 الي 10 هر روزساعت 19 روز تحويل نمونه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-6 15:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ