دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان فارس
مجتمع درمانگاهي تخصصي و فوق تخصصي شهيد مطهري
منشور حقوق بيمار
1-دريافت مطلوب خدمات سلامت، حق بيمار است.
ارائه خدمات سلامت بايستي شايسته شأن و منزلت انسان، بر پايه صداقت، انصاف و ادب و  همراه با مهرباني
 بوده، فارغ از هر گونه تبعيض قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي و بر اساس دانش روز و
مبتني بر منافع بيمار باشد.
 
2-اطلاعات مربوط به بيمار بايستي به نحو مطلوب و به ميزان كافي و در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار در اختيار وي قرار گيرد.
 
3- حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت محترم مي باشد.
بيمار حق دارد پس از آگاهي از عوارض احتمالي، درمان هاي پيشنهادي را قبول يا رد نمايد.
 
4- ارائه خدمات سلامت بايستي مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصول رازداري باشد.
فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي كه به حكم قانون مجاز تلقي  مي گردند
مي توانند به اطلاعات بيمار دسترسي داشته باشند.
 
5-دسترسي به نظام كارآمد «رسيدگي به شكايات» حق بيمار است.
بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود، كه موضوع اين منشور است، بدون اختلال در كيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذيصلاح شكايت نمايد.
دفتر بهبود كيفيت
 
منبع:
پارسا پور، ع و همكاران؛مروري بر سير تدوين منشور حقوق بيمار در ايران؛ويژه نامه مجله اخلاق و تاريخ پزشكي؛ زمستان 1388
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-13 20:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ