ليست فرايندهاي عمومي درمانگاه شهيد مطهري

1-  فرایند دریافت اقلام خریداری شده توسط کارپرداز

2-  فرایند دريافت اقلام از انبار مرکزی

3-  فرایند پیگیری کمبود اجناس

4-  فرایند اقلام درخواستی از انبار به واحدها

5-  فرایند ارائه پیشنهاد خرید موارد  نیاز به مدیریت

6-  فرايند كنترل و صدور رسيد انبار

7-  فرایند صدور حواله انبار

8-  فرایند صدور رسید و حواله برگشتی ها

9-  فرایند تسویه حساب

10-      فرایند انبار گردانی.

11-      فرايند تائيد مرخصي استعلاجي  پرسنل

12-      فرايند محاسبه  اضافه كار پرسنل

13-      فرايند سيستم امين اموال درمانگاه

14-      فرايند دريافت حكم پرسنلي از دانشگاه

15-      فرايند حضور و غياب پرسنل

16-      فرايندوارد كردن مرخصي پرسنل در كادكس

17-      فرایند ارسال گواهی حقوقی پرسنل به کارگزینی و مسئول امور مالی

18-      فرایند پرداخت حقوق کارمندان

19-      فرایند پرداخت اضافه کاری کارمندان

20-      فرایند مرخصی رفتن پرسنل

21-      فرایند تسویه حساب با پرسنل بازنشسته


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 12:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ