لیست پروژه های ارتقاء یافته در درمانگاه شهید مطهری 97

1-ارتقاء page کردن اسامی بیماران

2-ارتقاء استفاده از افتالموسکوپ

3- ارتقاء انجام آزمایش بیوشیمی

4- ارتقاء انجام حسابداری

5- ارتقاء انجام حسابداری جهت انجام تزریقات داخلی

6- ارتقاء انجام لیزر yag

7-ارتقاء انجام ماموگرافی

8- ارتقاء انجام مراقبت از زخم پای دیابت

9-ارتقا ء انجام نمونه برداری در اتاق ا ندوسکوپی

10- ارتقاء آزمایش هورمون شناسی در آزمایشگاه

11- ارتقاء پذیرش بیماران در آزمایشگاه

12- ارتقاء پذیرش مراجعین در کلینیک غربالگری سرطان پستان

13- ارتقاء تائید بی هوشی توسط اساتید بی هوشی

14- ارتقاء تحویل دارو در واحد شیمی درمانی

15- ارتقاء تشکیل و تکمیل پرونده مراجعین کلینیک پیشگیری از سرطان پستان

16-ارتقاء رنگ آمیزی لام های خون محیطی در آزمایشگاه

17-ارتقاء ردیف کردن سرم ها بر اساس work list در آزمایشگاه

18-ارتقاء نوبت دهی در شیفت صبح


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ