اقدامات برجسته در راستای بهبود کیفیت در درمانگاه شهید مطهری

1-استفاده از سیستم فراخوان جهت pageکردن بیماران که باعث افزایش رضایت مندی بیماران شده است.

2- خرید دستگاه افتالموسکوپ برقی جهت اساتید گروه چشم که باعث رضایت مندی اساتید شده است.

3- خرید دستگاه جدید انجام آزمایش بیوشیمی که باعث افزایش تعداد نمونه های خون در طول روز شده است.

4- استفاده از دستگاه کارت خوان جهت انجام امور حسابداری که باعث افزایش رضایت مندی بیماران شده است.

5- اضافه شدن صندوق های حسابداری صبح در طبقات که باعث کاهش زمان صرف شده جهت گرفتن قبض حسابداری شده است.

6- خرید دستگاه جدید لیزر yag با سرعت بالا جهت درمانگاه چشم که باعث کاهش زمان صرف شده جهت انجام لیزر yag شده است.

7- راه اندازی پذیرش و انجام ماموگرافی در شیفت عصر که باعث افزایش رضایت مندی بیماران شده است.

8- فعال سازی کلینیک زخم درمانگاه شهید مطهری در شیفت عصر که باعث کاهش زمان ارائه خدمت به بیماران شده است.

9- خریداری و استفاده از پنس های یکبار مصرف در اتاق اندوسکوپی که باعث افزایش رضایت مندی بیماران شده است.

10- استفاده از سیستم نرم افزاری نوبت دهی و تشکیل پرونده جهت بیماران مراجعه کننده به کلینیک غربالگری که باعث کاهش زمان صرف شده جهت انجام پذیرش و تشکیل پرونده شده است.

11- خرید دستگاه اکو جهت بیماران مراجعه کننده به اساتید بی هوشی جهت تائید فرم بی هوشی که باعث افزایش رضایت مندی بیماران شده است.

12- راه اندازی واحد امانت دارو در واحد شیمی درمانی درمانگاه شهید مهطری جهت افزایش رضایت مندی بیماران .

13- خرید دستگاه رنگ آمیزی جهت آزمایشگاه درمانگاه شهید مطهری که باعث کاهش زمان صرف شده جهت رنگ آمیزی لام های خون محیطی شده است.

14- استفاده از HIS جهت ردیف کردن سرم ها بر اساس work list که باعث کاهش زمان صرف شدن دریف کردن سرم ها شده است.

15- راه اندازی نوبت دهی جهت اساتید شیفت عصر در شیفت صبح که باعث افزایش رضایت مندی بیماران شده است.

16- استفاده از فرم ارجاع الکترونیکی به جای فرم ارجاع دستی که باعث افزایش رضایت مندی بیماران شده است.

17- خریداری دستگاه جدید OCT با سرعت بالا که باعث کاهش زمان انجام OCT شده است.

18- خرید دستگاه UPC جهت رفع مشکل برق ساختمان و قطع شبکه که باعث افزایش رضایت مندی پرسنل شده است.

19- خرید دستگاه فایبرو اسکن جهت نمونه برداری از کبد که باعث افزایش رضایت مندی بیماران شده است.

20- خرید دستگاه اسپیکر و میکروفن جهت اتاق کنفرانس که باعث افزایش رضایت مندی پرسنل و مدرسین شده است.

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 12:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ