لیست فرایندهایی که تمام یا قسمتی از آن می توان به صورت غیر حضوری انجام داد.

 

 

 

1-فرایند پذیرش بیماران سرطانی در کلینیک پستان

 

2-فرایند رسیدگی به شکایات

 

3-فرایند اجرای دوره های آموزشی در درمانگاه

 

4- فرایند پاسخگویی به تلفن ها در مرکز تلفن درمانگاه

 

5- فرایند پیگیری کمبود اجناس

 

6- فرایند ارائه پیشنهاد خرید موارد نیاز به مدیریت

 

7- فرایند پیگیری تعمیرات تجهیزات پزشکی

 

8- فرایند پیگیری وسایل تعمیراتی و تاسیساتی

 

9- فرایند پذیرش بیماران بعد از عمل در درمانگاه زنان

 

10- فرایند نوبت دهی درمانگاه شهید مطهری

 

11- فرایند هماهنگی با اساتید و مسئولین طبقات برای ویزیت بیماران بد حال

 

12- فرایند گزارش تخلفات به مدیریت درمانگاه

 

13- فرایند پاسخگویی به موارد شکایت مراجعین به MCMC

14- فرایند ارسال مرخصی اساتید به HIS

 

15- فرایند رفع کمبود پرسنل بخشها در مواقع مرخصی اورژانس

 

16- فرایند هماهنگی با واحدهای درمانی دیگر در هنگام بروز وضعیت اورژانس جهت بیماران

 

17- فرایند هماهنگی واطلاع رسانی تغییرات پرسنلی با دفتر پرستاری استان

 

18- فرآیند پیگیری دستورات مدیریت در رابطه به کلینیک اساتید

 

19- فرایند ارسال آمار ماهیانه به دانشکده پزشکی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 12:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ