لیست فرایندهایی که به صورت اتوماسیون و الکترونیکی در درمانگاه شهید مطهری انجام می پذیرد.

 

 

1-فرایند رسیدگی به شکایات

 

 

2-فرایند اجرای دوره های آموزشی درمانگاه

 

 

3-فرایند گزارش تخلفات به مدیریت درمانگاه

4- فرایند ارسال مرخصی اساتید به HIS

5-فرایند پاسخگویی به موارد شکایت مراجعین به MCMC

 

 

6- فرایند هماهنگی واطلاع رسانی تغییرات پرسنلی با دفتر پرستاری استان

 

 

7- فرایند ارسال آمار ماهیانه به دانشکده پزشکی

 

 

8- فرایند اطلاع رسانی موارد جدید به پرسنل

 

 

9- فرایند اطلاع رسانی کلیه موارد آموزشی به پرسنل

 

 

10- فرایند پذیرش نیروی طرحی جهت درمانگاه

 

 

11- فرایند جذب نیروی قرار دادی جهت درمانگاه

 

 

12- فرایند خروج از طرح نیروی طرحی از درمانگاه

 

 

13- فرایند تسویه حساب با نیروی طرحی پس از اتمام طرح

 

 

14- فرایند ارسال گزارش عملکرد سالانه دفتر پرستاری به معاونت درمان و دفتر پرستاری

 

 

15- فرایند اطلاع رسانی اطلاعیه ها به کلیه پرسنل

 

 

16- فرایند اضافه کردن کلینیک اساتید

 

 

17- فرایند پذیرش اساتید جدید

 

 

18- فرایند انتقال پرسنل قرار دادی و رسمی

 

 

19- فرایند دریافت نامه ها از دانشگاه

 

 

20- فرایند دریافت نامه ها به صورت داخلی از مدیران درمانگاه

 

 

21- فرایند ارسال نامه ها به دانشگاه

 

 

22- فرایند دریافت حکم پرسنلی از دانشگاه

 

 

23- فرایند ارسال آمارماهیانه به دانشگاه

 

 

24- فرایند نظارت واحد IT به قسمتهای تابعه

 

 

25- فرایند ثبت اطلاعات تجهیزات پزشکی درمانگاه

 

 

26- فرایند گزارش واحد IT به دانشگاه

 

 

27- فرایند اطلاع رسانی کلاسهای آموزشی به واحدهای دیگر

 

 

28- فرایند ثبت نام پرسنل در کلاسهای آموزشی

 

 

29- فرآیند اطلاع رسانی شرکت در جلسات کنترل عفونت

30- فرایند ارسال آمار کلینیک آموزشی به دانشکده پزشکی از طریق EMAIL

 

 

31- فرایند ارسال آمار کلینیک ویژه به دانشگاه علوم پزشکی

 

 

32- فرایند ارسال گواهی حقوق پرسنل به کارگزینی و مسئول امور مالی

 

 

33-فرایند جمع بندی امار کلینیک صبح و عصر و ارسال آن به واحد آمار دانشگاه علوم پزشکی

 

 

34- فرایند هماهنگی امتحانات آسکی دانشجویان پزشکی

 

 

35- فرایند هماهنگی پروژه های تحقیقاتی دانشجویان

 

 

36- فرایند ارسال شکایت و انتقادات به واحد رسیدگی به شکایات

 

 

37- فرایند اطلاع رسانی درمورد تغییرات کلینیک اساتید به بیماران

38- فرایند صدور حکم کارگزینی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 12:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ