پذیرش و تحویل دارو و بستری و ترخیص شیمی درمانی 4

فرایند انجام حسابداری

فراینداستفاده از نرم افزار شیمی درمانی ابوالفضل (ع

فلوچارت انجام NST

فلوچارت انجام پانسمان و خدمات پس از عمل

فلوچارت انجام عمل سرپايي

فلوچارت انجام لیزر yag

فلوچارت انجام نوار قلب

فلوچارت اهدا داروهای اهدا شده به افراد

فلوچارت بيوپسي از تيروئيد

فلوچارت پذیرش بیماران در آزمایشگاه


فلوچارت پذیرش و انجام ماموگرافی

فلوچارت تحویل داروهای اهدایی در شیمی درمانی

فلوچارت توپوگرافي

فلوچارت تومور كلينيك


فلوچارت فرایند 9رادیولوژی در درمانگاه شهید مطهری

فلوچارت فرایند انجام استرداد وجه قبض حسابداری به بیماران

فلوچارت فرایند تحویل دادن ویلچر و برانکارد به بیماران

فلوچارت فرایند مراجعین به واحد مشاوره درمانگاه شهید مطهری

فلوچارت فرايند انجام 9سونوگرافي در درمانگاه شهيد مطهري

فلوچارت فرايند نوبت دهي در درمانگاه شهيد مطهري

فلوچارت فرآيند IOL master   9جهت تعيين شماره لنز كامپيوتري

فلوچارت فرآيند انجام نوار مغز در درمانگاه شهيد مطهري


فلوچارت كشيدن آب ريه و شكم

فلوچارت مول كلينيك

فلوچارت نوبت دهي تلفني

كورتاژ اندومتر

نوبت دهي اينترنتي درمانگاه شهيد مطهري


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 13:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ