نتیجه ارتقا فرایند های برتر ارتقا یافته در سال 97

-     ارتقافرایند استفاده از قطعه دهانی یکبار مصرف در اندوسکوپی که منجر به افزایش رضایتمندی بیماران شده است

-     ارتقافرایند مدت زمان انتظار بیماران جهت گرفتن عکس های رادیولوژی که منجر به کاهش زمان انتظار بیماران شده است

-     ارتقافرایند تک کاوره شدن وسایل بخشها و اتاق عمل که منجر به کاهش هزینه بابت خرید کاغذ upak شده است

-     ارتقافرایند اضافه شدن باجه پذیرش نوبت دهی و نوبت دهی تلفنی به بیماران در مرکز غربالگری درمان سرطان پستان که منجر به افزایش رضایتمندی بیماران شده است

-     ارتقا فرایند پذیرش و سیستمی شدن نوبت دهی بیماران کلینیک پستان که منجر به رضایتمندی بیماران شده است


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 13:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ