موضوع فراخوان
:   راه حلهای کاهش صرف وقت در گزارش نویسی در پرستاری

جهت بهبود سرویس ایاب و ذهاب پرسنل چه پیشنهادی دارید؟

 

جهت  ثبت و ارائه پیشنهاد می توانید  به سایت ایده مراجعه ،یا به صورت دستی به دفتر پرستاری تحویل فرمایید.

 

شایان ذکر است  به برترین و بیشترین  پیشنهاد دهنده جوایزی تعلق می گیرد.

با تشکر- دبیر کمیته پیشنهادات

                                                                                                                       8/11/96


برای حل مشکللت فرهنگی حاکم بر سازمان خود پذیرای بهترین و بیشترین پیشنهاد شما هستیم.

 

 

 

 جهت  ثبت و ارائه پیشنهاد می توانید  به سایت ایده مراجعه ،یا به صورت دستی به دفتر پرستاری تحویل فرمایید.

 

 

شایان ذکر است  به برترین و بیشترین  پیشنهاد دهنده جوایزی تعلق می گیرد.

 

با تشکر- دبیر کمیته پیشنهادات

                                                                                                                       8/11/96

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-9 12:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ