كلينيك سه شنبه صبح

  كلينيك

طبقه

رادیولوژی - دفتر گروه نورولوژي -خونگیری اطفال - ماموگرافی - نوارمغزاطفال - كلينيك زخم - شيمي درماني
اول
  کلینیک دیابت -كلينيك يورولوژي - كلينيك جراحي پوست-کلینیک نوروسرجری- کلینیک جراحی عمومی -كلينيك جراحي توراكس 

 دوم

کلینیک گوش و حلق بینی - کلینیک پیوند کبد
سوم

 كلينيك تحقیقات گوارش پزشک خانواده - كلينيك آموزشی رزیدنتها

 چهارم

كلينيك  پستان - كلينيك لنف ادم - كلينيك طرح سلامت بانوان - كلينيك پيوند كبد

 پنجم

 كلينيك بیومتری چشم،توپوگرافی ، بیومتری کامپیوتری -کلینیک دیابت چشم - پنتاكم از ساعت(8-20 ) - پکیمتری
  - ارب اسكن از ساعت (8-20)- Zy wave از ساعت
(8-14) - IOL MASTER تعیین لنز - oct - فتواسلیت

 ششم
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-24 13:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ