كلينيك دوشنبه صبح

  كلينيك

طبقه

ماموگرافی - راديولوژي  - لینیک زخم - دفتر گروه نورولوژي -كلينيك نوارمغزاطفال - شيمي درماني 
اول
  كلينيك يورو - کلینیک نوروسرجری -كلینیک جراحي - كلينيك ديابت - كلينيك جراحي پلاستيك - كلينيك كولوركتال- ارتوپدي اطفال - کلینیک ديابت

 دوم

كلينيك پيوند كبد - كلينيك گوش و حلق وبینی - فایبرواسکن - گفتاردرماني سوم

    پزشک خانواده - كلينيك پوکی استخوان-كلينيك گوارش -   كلينيك نفرو-كلينيك تحقیقات گوارش- کلینیک آموزشی رزیدنتها  

 چهارم

كلينيك  پستان - كلينيك لنف ادم - كلينيك طرح سلامت بانوان - كلينيك پيوند كبد

 پنجم

   كلينيك بیومتری چشم،توپوگرافی ، پکیمتری 
پنتاكم از ساعت (8-20 ) - ارب اسكن از ساعت (8-20)- Zy wave از ساعت(8-14)- IOL MASTER تعیین لنز - oct

 ششم
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-21 13:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ