كلينيك چهارشنبه صبح

طبقه

كلينيك

اول راديولوژي - واحدكوهورت - ماموگرافی -دفتر گروه نورولوژي - شيمي درماني
 دوم

 كلينيك جراحي پلاستيك -  کلینیک ارتوپدی -  کلینیک جراحی -کلینیک دیابت

سوم  کلینیک ای ان تی

 

 چهارم

 

 كلينيك  کبد ، هپاتیت - كلينيك تحقیقات گوارش- پزشک خانواده - کلینیک آموزشی رزیدنتها-كلينيك طب تسكيني و درمان درد - كلينيك پيوندمغزاستخوان - كلينيك خواب

 پنجم

كلينيك  پستان - مول كلينيك - تومور كلينيك - كلينيك ليزر زنان - كلينيك كولپوسكوپي -  كلينيك لنف ادم - کلینیک زنان - كلينيك بهداشت باروري

 

 ششم

 كلينيك  چشم +لیزر-  كلينيك بیومتری چشم،توپوگرافی ، بیومتری کامپیوتری - پنتاكم از ساعت (8-20) - پکیمتری
 - ارب اسكن از ساعت (8-20)- Zy wave از ساعت
(8-14) - IOL MASTER تعیین لنز - بینایی سنجی -فتواسلیت - oct- اسپكولار ميكروسكوپي

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-28 9:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ