عملکرد آموزشی سال 94 درمانگاه شهید مطهری
1-    تهیه و تدوین کتابچه قوانین و مقررات درمانگاه شهید مطهری
2-    تهیه کتابچه توجیهی پرسنل جدید الورود 
3-    تهیه کتابچه قلب خود را بهتر بشناسیم
4-    برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور مدیر درمانگاه و حاج آقا مومن نسب
5-    راه اندازی سیستم نرم افزار شیمی درمانی
6-    برگزاری تورهای داخلی جهت پرسنل جدیدالورود
7-    برگزاری مسابقه در هفته ی دیابت با عنوان تعریف بهترین جمله و اهدا دستگاه گلوکومتر
8-    به مناسبت هفته ی دیابت توده بدنی و هیستوری خانوادگی حاضرین در کلاس دیابت و اهدا شش دستگاه گلوکومتر به افراد منتخب
9-    برپا کردن چادر سلامت و مشاوره به افرادی که فشارخون داشتند
10-انجام راندهای آموزشی و انجام پرسش و پاسخ های شفاهی
11-در اختیار گذاشتن سنگ تیمم، جا نماز، قرآن، چادر نماز جهت پرسنل و نصب جهت نمای قبله
12-حضور سوپروایزر آموزشی در واحدهایی که پروسیجر انجام می دهند در فواصل متفاوت ( اندوسکوپی ، شیمی درمانی، تزریق خون، اتاق عمل چشم)
13-حضور در تمام جلسات آموزشی دانشگاه و انتقال پیام ها به پرسنل
14-انجام مانورهای CPCR
15-گرفتن امتحانات غیر از دوره های آموزشی از جمله داروهای جعبه اورژانس
16-حضور پرسنل در همایش های آموزشی با هماهنگی واحد حراست درمانگاه شهید مطهری
17-برگزاری دوره های آموزش عمومی و اختصاصی
                                                                    ل. جمالی طلب
                                                                    مسئول آموزش
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-15 13:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ